Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

STARHEDGE S.A. - Postanowienie Sądu o zamianie Statutu, Nazwy oraz członków Zarządu i Rady Nadzor ...

STARHEDGE S.A. - Postanowienie Sądu o zamianie Statutu, Nazwy oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta ? STARHEDGE S.A. (73/2014)
Share
d18d7mo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu o zamianie Statutu, Nazwy oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta ? STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARHEDGE S.A. (poprzednia nazwa Global Energy S.A.) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawierającego, potwierdzenie dokonania rejestracji zamian treści Statutu Spółki, w tym nazwy firmy Spółki na STARHEDGE S.A., powołania członków władz w osobach i na stanowiska: 1. Moshe Hayman ? Wiceprezes Zarządu 2. Dariusz Wojdyga ? członek Rady Nadzorczej 3. Mike Carlin ? członek Rady Nadzorczej 4. Patak Kumarasinghe ? członek Rady Nadzorczej a ponadto adresów strony internetowej oraz poczty elektronicznej na: 1. www.starhedge.pl 2. biuro@starhedge.pl Zarząd podkreśla, że poinformuje odrębnym raportem o uruchomieniu nowej strony internetowej Spółki pod ww. adresem na której będzie znajdowała się m.in. nowa treść tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wszelkie dane i informacje dotyczące Spółki i jej działalności. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo