Trwa ładowanie...
d15z23v
espi

STARHEDGE S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (88/2014)

STARHEDGE S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (88/2014)
Share
d15z23v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 88 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym przyjęta została od Pana Grzegorza Figurskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 17 listopada 2014 roku. Powodem rezygnacji jest przeprowadzana optymalizacja zasobów ludzkich w ramach grupy kapitałowej oraz planowane objęcie funkcji zarządzających w podmiotach zależnych, jak również będących przedmiotem przyszłych akwizycji Emitenta celem dynamicznego rozwoju w nich procesów biznesowych. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Grzegorzowi Figurskiemu za wniesione zaangażowanie oraz osiągnięte wyniki w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie STARHEDGE. Rezygnacja pana Grzegorza Figurskiego spowodowana jest koniecznością wykonywania specjalistycznych zadań oraz przywiązaniem do pracy nad poszczególnymi dziedzinami w realizowanych projektach, które będzie rozwijał na rzecz Emitenta w spółkach powiązanych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. finanse Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
biuro@starhedge.pl www.starhedge.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)
d15z23v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu Moshe Hayman
2014-11-18 Patryk Hołody Wiceprezes Zarządu Patryk Hołody

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15z23v

Podziel się opinią

Share
d15z23v
d15z23v