Trwa ładowanie...
dxabfq9
espi

STARHEDGE S.A. - STARHEDGE SA informacja o podjętych uchwałach w dniu 06 marca 2015 roku na NWZA ...

STARHEDGE S.A. - STARHEDGE SA informacja o podjętych uchwałach w dniu 06 marca 2015 roku na NWZA oraz ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA. (15/2015)

Share
dxabfq9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE SA informacja o podjętych uchwałach w dniu 06 marca 2015 roku na NWZA oraz ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło w dniu 06 marca 2015 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Akcjonariusz zawnioskował o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 03 kwietnia 2015 roku do godziny 13:00. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w takim zakresie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządziło przerwę w obradach, których wznowienie nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie emitenta przy pl. Defilad 1 XVII p. W Warszawie . Podstawa prawna przekazania raportu ? Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | informacja o podjętych uchwałach w dniu 06 marca 2015.pdf | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyStarhedge S.A. w dniu 06 marca 2015 roku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxabfq9

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE S.A. | | finanse inne | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-901 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Plac Defilad | | 1 p. XVII | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 620 31 76 | | 22 654 11 75 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@starhedge.pl | | www.starhedge.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-07 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman
2015-03-07 Agata Izert ? Borek Członek Zarządu Agata Izert ? Borek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxabfq9

Podziel się opinią

Share
dxabfq9
dxabfq9