Trwa ładowanie...
d2826rj

STERGAMES S.A. - KOREKTA RAPORTU ESPI NR 2/2013 - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej lic...

STERGAMES S.A. - KOREKTA RAPORTU ESPI NR 2/2013 - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3/2013)

Share
d2826rj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | KNF | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STERGAMES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | KOREKTA RAPORTU ESPI NR 2/2013 - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z podaniem błędnej daty transakcji w raporcie bieżącym ESPI nr 02/2013 z dnia 17.01.2013 r., Zarząd Spółki STERGAMES S.A. przedstawia korektę raportu bieżącego. Było: Akcjonariusz poinformował, że zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniki transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect w dniu 16 stycznia 2013 r. Jest: Akcjonariusz poinformował, że zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniki transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect w dniu 14 stycznia 2013 r. Poniżej pełna treść raportu. Zarząd STERGAMES S.A, ("Spółka") informuje, że w dniu 16.01.2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od INVESTcon GROUP S.A. ("Akcjonariusza") o zmianie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%. Akcjonariusz poinformował, że zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniki transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect w dniu 14
stycznia 2013 r. Przed dokonaniem transakcji zbycia Akcjonariusz był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 500.000 akcji Spółki, reprezentujących 9,8 % kapitału zakładowego Spółki i taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji zbycia Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 233.658 akcji Spółki, reprezentujących 4,58 % kapitału zakładowego Spółki i taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2826rj

| | | STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STERGAMES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-500 | | Chorzów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Katowicka | | 47 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 743 91 34 | | +48 32 743 91 34 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-302-31-31 | | 021527685 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Patryk Cebula Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2826rj

Podziel się opinią

Share
d2826rj
d2826rj