Trwa ładowanie...
d11jv2q
23-03-2016 12:51

Stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach będzie już tylko spadać wg analityków

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - W lutym br. stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 10,3%, ale w kolejnych miesiącach należy już oczekiwać tylko dalszego spadku liczby osób pozostających bez pracy, uważają analitycy. Na koniec roku stopa bezrobocia powinna znaleźć się w okolicach 9%. 

d11jv2q
d11jv2q

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lutego 2016 r. nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca i wyniosła 10,3%. W lutym 2015 r. stopa ta wyniosła 11,9%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego br. wyniosła 1 652,7 tys. wobec 1 647,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 918,7 tys. przed rokiem. Prognozy 12 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 10,3% do 10,4%, przy średniej na poziomie 10,3%.

Zdaniem większości analityków, w kolejnych miesiącach 2016 roku bezrobocie będzie już tylko niższe, choć wielkich dynamicznych zmian nikt nie oczekuje. Wraz z rozpoczęciem wiosennych prac sezonowych, ich zdaniem, będzie delikatnie spadać i ten trend powinien się utrzymać niemal do samego końca roku. Większość analityków uważa, że stopa bezrobocia na koniec 2016 r. spadnie do poziomu 9% lub nawet znajdzie się nieznacznie poniżej.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

"Biorąc pod uwagę wolniejsze tempo spadku stopy bezrobocia oczekujemy, że na koniec 2016 r. stopa bezrobocia obniży się w okolice poziomu 9,0%, głównym czynnikiem ryzyka (po stronie ewentualnego silniejszego spadku stopy bezrobocia) pozostaje cały czas skala interwencji na rynku pracy" - analitycy BOŚ Banku

d11jv2q

"Spodziewamy się, że w ciągu 2016 r. dynamika poprawy sytuacji na rynku pracy będzie stopniowo wygasać, a wskaźnik bezrobocia wyniesie na koniec roku ok 9% wobec 9,8% na koniec 2015 r." - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch

"Na koniec roku, o ile na przeszkodzie nie staną zawirowania zewnętrzne, stopa bezrobocia rejestrowanego ma szansę znaleźć się poniżej 9%" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 10,3%, czyli dokładnie tyle samo co przed miesiącem. Zgodny z oczekiwaniami wynik oznacza stabilizację sytuacji na polskim rynku pracy. Przed rokiem pomiędzy styczniem a lutym również odnotowano stabilizację stopy bezrobocia, niemniej jednak na zdecydowanie wyższym poziomie (11,9%). Na początku 2016 r. stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem dokładnie o 1,6 pkt proc. Spodziewamy się, że w ciągu 2016 r. dynamika poprawy sytuacji na rynku pracy będzie stopniowo wygasać, a wskaźnik bezrobocia wyniesie na koniec roku ok 9% wobec 9,8% na koniec 2015 r. Mimo to, w kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować już tylko niższe poziomy bezrobocia. Od marca wyraźnie bowiem rośnie liczba ofert prac sezonowych w rolnictwie, sadownictwie czy w budownictwie. Dodatkowo za dalszym spadkiem bezrobocia przemawia kontynuacja mocnego wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W lutym zatrudnienie zwiększyło się o ponad 8 tys. miejsc pracy. Dla porównania przed rokiem
zmniejszyło się o 0,1 tys. Pozytywną niespodzianką w dzisiejszych danych GUS jest zdecydowany wzrost nowych zamówień w przemyśle, który wskazuje na poprawę koniunktury w kolejnych miesiącach. W lutym zamówienia krajowe wzrosły o 23,5% r/r wobec wzrostu o 17,1% r/r w styczniu i spadku średnio o 0,4% w całym 2015 r. Z kolei zamówienia zagraniczne zwiększyły się o 35,5% r/r wobec wzrostu o 23,0% r/r miesiąc wcześniej i 0,3% r/r średnio w 2015 r." - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch

d11jv2q

"Tegoroczny luty przyniósł stabilizację stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie ze stycznia. Jest to o tyle dobra informacja, że w latach poprzednich często luty był tym miesiącem, w którym stopa bezrobocia jeszcze rosła. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że były to głównie te lata, w których występowała ?normalna" zima. Tymczasem bieżący rok, i luty w szczególności, był trzecim z rzędu bez zimy, co ewidentnie pozytywnie wpływa na liczbę bezrobotnych. Utrzymanie się w lutym stopy bezrobocia na poziomie ze stycznia, tj. 10.3%, oznacza że będzie to poziom najwyższy w tym roku. Już w marcu, wraz z rozpoczęciem wiosennych prac sezonowych, stopa bezrobocia powinna delikatnie się obniżyć, a kolejne miesiące - przynieść dalszy jej spadek. Na koniec roku, o ile na przeszkodzie nie staną zawirowania zewnętrzne, stopa bezrobocia rejestrowanego ma szansę znaleźć się poniżej 9%" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Generalnie trendy na krajowym rynku pracy wskazują na dalszą stopniową poprawę sytuacji przy lekkim wzroście dynamiki zatrudnienia oraz dalszym spadku stopy bezrobocia, choć tempo tego spadku z miesiąca na miesiąc stopniowo maleje. W ujęciu zmian rocznych stopa bezrobocia obniża się wolniej, dynamika bezrobotnych (choć wciąż ujemna) powoli rośnie. Przy wolniejszym spadku liczby bezrobotnych i stopie bezrobocia należy także wziąć pod uwagę ponownie większy wpływ interwencji na rynku pracy na poprawę wskaźników, co dodatkowo świadczy o wciąż ograniczonym tempie poprawy sytuacji na rynku pracy. W ujęciu zmian uśrednionych, po lutym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych cały czas obniża się w skali roku, jednocześnie rośnie liczba wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy (przy spadku liczby wyrejestrowanych ogółem). Wzrost (roczny) liczby wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy w lutym to ponownie efekt wyraźnego wzrostu dynamiki wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej, przy rocznym spadku
(drugi miesiąc z rzędu) liczby wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej. Podsumowując można wskazać na utrzymujący się lekko pozytywny wpływ na krajowy rynek pracy czynników o charakterze cyklicznym oraz jednocześnie dodatkowy efekt interwencji publicznych, które zwiększają tempo tej poprawy. Biorąc pod uwagę wolniejsze tempo spadku stopy bezrobocia oczekujemy, że na koniec 2016 r. stopa bezrobocia obniży się w okolice poziomu 9,0%, głównym czynnikiem ryzyka (po stronie ewentualnego silniejszego spadku stopy bezrobocia) pozostaje cały czas skala interwencji na rynku pracy" - analitycy BOŚ Banku

"Najnowsze dane o bezrobociu potwierdzają optymistyczne prognozy i są zapowiedzią zdecydowanej poprawy na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Kończymy okres zimowy z wynikiem 10,3%, który jest porównywalny z poziomami, jakie notowaliśmy w ubiegłym roku na początku wakacji, a więc w szczycie sezonu na pracę. Jednocześnie bardzo dobre wskaźniki makroekonomiczne, PKB na poziomie 3,9%, rosnący eksport i konsumpcja powodują, że pracodawcy zwiększają zatrudnienie. A przed nami wiosna, która dodatkowo ożywi rynek pracy. W ubiegłym roku w miesiącach marzec-czerwiec poziom bezrobocia zmniejszył się o ponad 238 tysięcy osób. W tym roku nie oczekujemy aż tak znaczącej dynamiki, ale pozytywne trendy będą kontynuowane, co będzie przekładać się na umacnianie rynku pracownika. Wiosenne ożywienie w branży budowlanej w naturalny sposób korzystnie wpłynie na sytuację na rynku pracy w Polsce. W najbliższym czasie sektor ten będzie wyróżniał się na tle innych branż, ze względu na napływ funduszy z nowej perspektywy unijnej.
Rosnąca sprzedaż i zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej spowodują wzrost ilości nowych miejsc pracy oraz zwiększenie zapotrzebowania na pracowników. Z naszych badań wynika, że w 2016 r. najbardziej poszukiwani będą pracownicy niższego szczebla, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zamówień. Aż 67 % pracodawców planuje rekrutację takich osób. Zwiększy się także popyt na wyspecjalizowanych pracowników w obszarze budownictwa ciężkiego oraz energetyki. Wyzwaniem dla pracodawców będzie pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych kadr" - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

d11jv2q

"Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS w lutym br. wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był szybszy niż w poprzednich miesiącach. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych i stopa bezrobocia nie odbiegały istotnie od notowanych w styczniu br. i były niższe niż przed rokiem. Według wyników badania popytu na pracę, w 2015 r. utworzono nieco mniej nowych miejsc pracy niż w 2014 r., jednocześnie mniej miejsc pracy zlikwidowano. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. było o 2,5% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,2% w lutym ub. roku). Dane Pracuj.pl to potwierdzają - w lutym pracodawcy opublikowali 40 714 ofert pracy. Oznacza to 26% wzrost rok do roku. W lutym najwięcej ofert pracy pochodziło z branż handel i sprzedaż; bankowość/ finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Bardzo duże wzrosty liczby publikowanych ofert pracy obserwujemy z branż IT (prawie o 40%) oraz przemysł lekki i produkcja dóbr szybkozbywalnych FMCG. Pracodawcy poszukiwali
w lutym przede wszystkim specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów ds. HR, a także specjalistów z zakresu budownictwa oraz produkcji. Jak pokazują dane Pracuj.pl w lutym wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, opublikowały więcej ofert pracy niż w lutym 2015 roku. Najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające od 51 do 250 pracowników - opublikowały one łącznie 11 707 ofert pracy, te przedsiębiorstwa odnotowały także największy wzrost zapotrzebowania w porównaniu rok do roku, wyniósł on 36%. W lutym na Pracuj.pl najwięcej ofert pracy opublikowali pracodawcy z województwa mazowieckiego, na kolejnych miejscach znalazło się województwo małopolskie oraz dolnośląskie. Największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników odnotowano w województwie małopolskim, zgłoszono 40% więcej ofert pracy niż przed rokiem, łódzkim (36%) oraz śląskim (32%)" - Anna Częścik z Grupy Pracuj

(ISBnews)

d11jv2q
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d11jv2q