Trwa ładowanie...
d1gftki

SUNTECH S.A. - Zawiadomienia od osób zobowiązanych (3/2012)

SUNTECH S.A. - Zawiadomienia od osób zobowiązanych (3/2012)

Share
d1gftki

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUNTECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia od osób zobowiązanych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Suntech S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał od dwóch osób wchodzących w skład organów zarządzających Spółki mających dostęp do informacji poufnych zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji: 1.Sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Suntech S.A. w dniach: - 25.05.2011r. 2000 szt. po cenie emisyjnej 0,61 zł - 26.05.2011r. 5000 szt. po cenie emisyjnej 0,63 zł - 26.05.2011r. 2000 szt. po cenie emisyjnej 0,67 zł Wartość transakcji wyniosła 5 710 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych). 2.Zakupu akcji zwykłych na okaziciela Suntech S.A. w dniu: - 29.12.2011r. 30 szt. po cenie emisyjnej 0,45 zł Wartość transakcji wyniosła 13,50 zł ( słownie: trzynaście złotych 50/100). Powyższe informacje o transakcjach zostały przekazane na podstawie § 2 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych
transakcjach instrumentami finansowymi. Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Piotr Saczuk Wojciech Franczak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

Podziel się opinią

Share
d1gftki
d1gftki