Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc
espi

SUWARY - Pośrednie nabycie akcji Spółki. (15/2013)

SUWARY - Pośrednie nabycie akcji Spółki. (15/2013)
Share
d12wxpc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie nabycie akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelova zawiadomienie na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w związku z Art. 69a ust. 1 pkt 3 i Art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), iż w dniu 18 lipca 2013 r. w wyniku uzyskania statusu podmiotu dominującego w spółce Pegasus Investments Limited z siedzibą w Malezji, która jest akcjonariuszem spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej "Spółka"), pośrednio stał się właścicielem 861.921 akcji Spółki, stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów. Na moment poprzedzający uzyskanie statusu podmiotu dominującego w Pegasus Investments Limited Pan Petre Manzelov nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio
żadnych akcji Spółki. Poza Pegasus Investments Limited, żaden inny podmiot zależny od Pana Petre Manzelova nie posiada bezpośrednio i pośrednio żadnych akcji Spółki. W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Petre Manzelov nie wyklucza dalszego bezpośredniego lub pośredniego nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, z tym że decyzje w zakresie nabywania lub zbywania akcji Spółki przez Pegasus Investments Limited są w wyłącznej gestii zarządu tej spółki. Ani Pan Petre Manzelov ani żaden inny podmiot zależny od niego nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki ani stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200 Pabianice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Piotra Skargi 45/47
(ulica) (numer)
042 225 22 49 042 214 53 31
(telefon) (fax)
office@suwary.com.pl www.suwary.com.pl
(e-mail) (www)
731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Adam Laskowski Członek Zarządu
2013-07-26 Dariusz Dombrowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc