Trwa ładowanie...
d3s72st
d3s72st

Świętokrzyskie/ 16 konkursów z nowego RPO jeszcze w 2015 r.

Jeszcze w tym roku ruszy 16 konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - zapowiedział podczas konferencji w Zejowej koło Chęcin marszałek Adam Jarubas.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3s72st

"Zaplanowaliśmy 16 naborów na różnego rodzaju przedsięwzięcia. 12 dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. szkolnictwo zawodowe istotne dla gospodarki, ale także żłobki, przedszkola. Bardzo istotny i oczekiwany przez świętokrzyski biznes jest nabór na wsparcie firm, taki również odbędzie się w czwartym kwartale" - powiedział marszałek podczas spotkania z dziennikarzami w jednym z podchęcińskich zakładów kamieniarskich, aktywnym w wykorzystywaniu funduszy europejskich.

Zdaniem marszałka warto już teraz przygotowywać aplikacje oraz programy rozwojowe. "Dajemy ważny sygnał - trzeba zacząć już dzisiaj, aby uzyskać dofinansowanie jeszcze w tym roku" - zaznaczył.

Według Jarubasa w nowej perspektywie unijnej będzie więcej pieniędzy na gospodarkę . Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie mowa o nowych produktach i usługach. Kluczem jest innowacyjne podejście do prowadzonego biznesu. "To będzie wręcz warunek uzyskania dotacji" - podkreślił. Premiowane będą także wspólne przedsięwzięcia firm z uczelniami obejmujące np. projekty badawczo-rozwojowe.

d3s72st

Jak wynika z przedstawionego w środę harmonogramu naboru wniosków, już na przełomie lipca i sierpnia będzie można się starać o dofinansowanie projektów z zakresu podniesienia jakości edukacji przedszkolnej. Chodzi tu m.in. o tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wsparcie dla istniejących placówek tego typu w tym także organizację dodatkowych zajęć.

W tym samym czasie ruszy także nabór dotyczący projektów z zakresu kształcenia zawodowego w tym m.in. realizację staży i praktyk, oraz współpracę szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Chodzi np.: o szkoły zawodowe powiązane z zakładami pracy, tak aby dostosowały profil kształcenia do oczekiwań pracodawców z danego terenu.

Nabór projektów z cieszących się dużym zainteresowaniem osi priorytetowych "Innowacje i nauka" , "Konkurencyjna gospodarka" oraz "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" zaplanowano na czwarty kwartał. Obejmują one m.in. działania związane z projektami badawczo-rozwojowymi, z tworzeniem terenów inwestycyjnych oraz ratowaniem zabytków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w lutym br. Na realizację projektów w jego ramach trafi 1,36 mld euro. Najwięcej na dziedzictwo naturalne i kulturowe, efektywną i zieloną energię oraz wzrost konkurencyjności gospodarki, usługi publiczne oraz nowoczesną komunikację.

d3s72st

Zgodnie z przyjętą strategią, w nowym okresie programowania środki dla przedsiębiorców powinny być koncentrowane na tzw. inteligentnych specjalizacjach regionu, do których zaliczono w Świętokrzyskiem zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-wytwórczy, przetwórstwo spożywcze i rolnictwo, turystykę prozdrowotną, technologie informacyjno-komunikacyjne, rozwój energetyczny a także branże kongresowo-targową.

Nowością w RPO na lata 2014-2020 są m.in. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) w skład których wchodzą gminy o podobnych cechach, potrzebach a także możliwościach rozwojowych. Do nich trafią specjalnie dedykowane środki. Wśród OSI w Świętokrzyskiem znajdują się: Kielecki Obszar Funkcjonalny, obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno gospodarcze (Ostrowiec Św., Skarżysko-Kamienna, Starachowice), tereny wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, obszar uzdrowiskowy oraz gminy skupione wokół Gór Świętokrzyskich.

d3s72st

Podziel się opinią

Share
d3s72st
d3s72st