Trwa ładowanie...
dqrzdq9

SWISSMED - Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2011 r (3/2012)

SWISSMED - Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2011 r (3/2012)

Share
dqrzdq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2011 r
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2012 roku, otrzymał informację sporządzoną przez członka Rady Nadzorczej Emitenta w Warszawie w dniu 30 stycznia 2012 r., złożoną Emitentowi na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o sprzedaży na GPW w trybie sesyjnym zwykłym: 1) w dniu 27 grudnia 2011 r., 12.000 (słownie: dwunastu tysięcy) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,55 zł za jedną akcję; 2) w dniu 29 grudnia 2011 r., 900 (słownie: dziewięciuset) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,58 zł za jedną akcję oraz 3) w dniu 29 grudnia 2011 r., 6100 (słownie: sześciu tysięcy stu) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,57 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

| | | SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SWISSMED | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-215 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wileńska | | 44 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058- 524-15-15 | | 058 - 524-15-25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | swissmed@swissmed.com.pl | | www.swissmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-21-06-510 | | 191244745 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9