Trwa ładowanie...
d16aau6
espi

SYGNITY - Informacja o nabyciu akcji Sygnity S.A. przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S...

SYGNITY - Informacja o nabyciu akcji Sygnity S.A. przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S.A. (47/2012)
Share
d16aau6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja o nabyciu akcji Sygnity S.A. przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2012 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy, zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S.A. Szczegóły transakcji: 1. Daty zawarcia transakcji: 07 grudnia 2012 r., 10 grudnia 2012 r.; 2. Miejsce zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? sesja zwykła, Warszawa; 3.Wolumen łączny transakcji: 74.000 szt. akcji po średniej cenie 13,39 zł za 1 akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d16aau6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Janusz R.Guy Prezes Zarządu
2012-12-11 Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16aau6

Podziel się opinią

Share
d16aau6
d16aau6