Trwa ładowanie...
d251akl
espi

SYGNITY - Informacja o udzieleniu prokury łącznej (6/2013)

SYGNITY - Informacja o udzieleniu prokury łącznej (6/2013)
Share
d251akl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o udzieleniu prokury łącznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka", "Sygnity") informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Jackowi Gosiowi. Udzielona prokura uprawnia prokurenta do reprezentowania Spółki tylko łącznie z członkiem Zarządu. Życiorys i przebieg kariery zawodowej Pana Jacka Gosia: Pan Jacek Goś ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Edukacja Dorosłych oraz Podyplomowe Studia z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w funkcjach personalnych i doradczych w sektorze finansowym, telekomunikacji i konsultingu. Doświadczenie zawodowe: Karierę zawodową rozpoczął w Polkomtel SA, a w latach 1998-2001 swoje doświadczenia kontynuował w Banku Handlowym w Warszawie SA, w dziale Doradztwa Gospodarczego Deloitte i Fortis Banku Polska SA. W latach 2001-2007 pracował w Banku BPH SA na stanowisku Dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr. Następnie w latach 2007-2009 pracował w Banku Pekao SA na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w
Pionie HR i dla UniCredit Group, koordynując działania z zakresu miękkiego HR i pełniąc m.in. funkcję Country Talent and Executive Development Managera dla Polski i Ukrainy. W latach 2009-2012 związał się z GE Capital, która stała się właścicielem Banku BPH SA, gdzie pracując na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Departamentem Zasobów Ludzkich Pionów Biznesowych, odpowiadał za koordynację wszystkich działań HR dla Pionów Bankowości Detalicznej, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Bankowości Korporacyjnej i Marketingu i Zarządzania Produktami (łącznie ponad 3500 pracowników, blisko 300 oddziałów i ponad 150 placówek partnerskich). Pracę w Sygnity SA rozpoczął 1 grudnia 2012, obejmując stanowisko Dyrektora Biura Personalnego z odpowiedzialnością za całość działań w obszarze HR. Pan Jacek Goś nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Goś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d251akl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-01-15 Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl