Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

SYMBIO POLSKA - Raport miesięczny za luty 2015 roku. (10/2015) - EBI

SYMBIO POLSKA - Raport miesięczny za luty 2015 roku. (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za luty 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A W lutym 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 545 tys. zł (64% wzrostu w porównaniu do lutego 2014 r.) z czego: - 704tys. zł (46%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej. - 840 tys. zł (54%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty EBI opublikowane w lutym 2015 roku: Raport bieżący nr 6/2015 z dn. 04.02.2015 r. - Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki. Raport kwartalny nr 7/2015 z dn. 12.02.2015 r. - Raport kwartalny za IV kwartał 2014. Raport bieżący nr 8/2015 z dn. 13.02.2015 r. - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku. Raporty bieżące ESPI opublikowane w lutym 2015 roku: Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 19.02.2015 r. - Zawiadomienie od Symbio Impex Corporation o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A. Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W lutym 2015 r. środki uzyskanie z emisji akcji serii H zostały częściowo przeznaczone na działalność bieżącą Spółki. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący
wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2015 r. Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Skowroński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y