Trwa ładowanie...
dz3hqmu
espi

SYNTHOS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. (...

SYNTHOS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. (35/2012)
Share
dz3hqmu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) ("Rozporządzenie"), Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r., wskazaną uprzednio w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. Jako nową datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. Emitent wskazuje dzień 13 listopada 2012 roku [poprzedni termin: 14 listopada 2012 r.]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2012-11-07 Zbigniew Lange Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz3hqmu

Podziel się opinią

Share
dz3hqmu
dz3hqmu