Trwa ładowanie...
d2jcw9x
espi

TALEX - Umowa z Urzędem Komisji Nadzrou Finasowego (3/2011)

TALEX - Umowa z Urzędem Komisji Nadzrou Finasowego (3/2011)
Share
d2jcw9x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
TALEX
Temat
Umowa z Urzędem Komisji Nadzrou Finasowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 22 lutego 2011 r., zawartej z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania, realizowana w okresie trzech lat.Szacunkowa wartość netto umowy wyrażona w euro stanowi równowartość kwoty 2,7 mln PLN. Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od wartości ewentualnych zamówień dodatkowych.Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEX Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-619 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Karpia 27 d
(ulica) (numer)
061 827 55 00 061 827 55 99
(telefon) (fax)
biuro@talex.pl www.talex.com.pl
(e-mail) (www)
782-00-21-045 004772751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jcw9x

Podziel się opinią

Share
d2jcw9x
d2jcw9x