Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

TALEX - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki (4/2011)

TALEX - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki (4/2011)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TALEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. Spółka dokonała ustanowienia hipoteki, do kwoty 10 mln PLN, na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Hipoteka zastała ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań?Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr P01P/00137.699/9. Nieruchomość tę stanowi działka gruntu o powierzchni 14.744,00 m2, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2.445,80 m2. Wartość nieruchomości, zapisana w księgach rachunkowych Spółki, wynosi netto 8,3 mln PLN. Hipoteka jest zabezpieczeniem do odnowionej umowy o limit na gwarancje bankowe udzielane Spółce przez Bank Zachodni WBK S.A. Wraz z dokonaniem wpisu przedmiotowej hipoteki do księgi wieczystej prowadzonej dla wskazanej nieruchomości, bank wyrazi zgodę na wykreślenie wcześniej ustanowionej hipoteki w wysokości 7 mln, o ustanowieniu której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 7/2010.Pomiędzy
Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a bankiem nie mają miejsca powiązania w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEX Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-619 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Karpia 27 d
(ulica) (numer)
061 827 55 00 061 827 55 99
(telefon) (fax)
biuro@talex.pl www.talex.com.pl
(e-mail) (www)
782-00-21-045 004772751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes