Trwa ładowanie...
dn4so4w

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (8/2015) - EBI

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (8/2015)

Share
dn4so4w
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2015 roku otrzymał podpisany z mBank S.A. aneks do umowy o kredyt odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie realizowanego przez Spółkę kontraktu. W ramach ww. aneksu do umowy, Bank udzielił Spółce kredytu odnawialnego do kwoty 4,2 mln zł (słownie: czterech milionów dwieście tysięcy złotych) na okres do dnia 31.10.2015 r. Warunki finansowe, na których Tamex będzie korzystać z przyznanego kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu są cesje należności Spółki z trzech realizowanych przez nią kontraktów. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Edyta Lesiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w