Trwa ładowanie...
d3wicwy

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. ...

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie (1/2015)

Share
d3wicwy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TAX-NET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 06.02.2015 r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku NewConnect w 2014 r., których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał następujących transakcji: 1/ W dniu 03.03.2014 r. nabył 500 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,12 zł za akcje; 2/ W dniu 02.06.2014 r. nabył 970 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,81 zł za akcje; 3/ W dniu 02.06.2014 r. nabył 100 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,82 zł za akcje; 4/ W dniu 02.06.2014 r. nabył 100 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,83 zł za akcje; 5/ W dniu 02.06.2014 r. nabył 100 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,84 zł za akcje; 6/ W dniu 02.06.2014 r. nabył 130 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,85 zł za akcje; 7/ W dniu 25.08.2014 r.
nabył 150 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,85 zł za akcje; 8/ W dniu 25.08.2014 r. nabył 778 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,88 zł za akcje; 9/ W dniu 25.08.2014 r. nabył 72 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,90 zł za akcje; 10/ W dniu 14.10.2014 r. nabył 1400 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,61 zł za akcje; 11/ W dniu 22.12.2014 r. nabył 1090 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,80 zł za akcje; 12/ W dniu 22.12.2014 r. nabył 290 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,86 zł za akcje; 13/ W dniu 22.12.2014 r. nabył 100 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,95 zł za akcje; Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej. Osoby, których dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wicwy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Grzegorz Wicher Prezes Zarządu
2015-02-06 Miłosława Kilarska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wicwy

Podziel się opinią

Share
d3wicwy
d3wicwy