Trwa ładowanie...
d3foyzc

TAXUS FUND - Skonsolidowany raport roczny Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. za 2014 rok (4 ... - EBI

TAXUS FUND - Skonsolidowany raport roczny Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. za 2014 rok (47/2015)

Share
d3foyzc
NEW CONNECT
Raport EBI nr 47 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Skonsolidowany raport roczny Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. za 2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
01OpiniaiRaportzbadaniaSFz2014r.FunduszuVentureCapitalTaxusFundS.-0.pdf
02Sprawozdaniefinansowez2014r.FunduszuVentureCapitalTaxusFundS.A.-_-1.pdf
02Sprawozdaniefinansowez2014r.FunduszuVentureCapitalTaxusFundS.A.-_-2.pdf
03SprawozdaniezdzialalnosciFunduszuVentureCapitalTaxusFundS.A.z2014-3.pdf
04OswiadczenieZarzadudoSFz2014r._FunduszuVentureCapitalTaxusFundS.A-4.pdf
05Wybranedanefinansowe_SFz2014r.FunduszuVentureCapitalTaxusFundS.A.-5.pdf
06Raportdotyczacystosowaniazasadladukorporacyjnegow2014r._przezFundus-6.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc