Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

TECHMEX - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (12/2011)

TECHMEX - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (12/2011)
Share
dcthnze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TECHMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że dnia 25 lutego 2011 otrzymał informację, że Pan Jacek Piotrowski w dniu 21lutego 2011 r. złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Techmex SA w upadłości likwidacyjnej.Pan Jacek Piotrowski w uzasadnieniu swojej rezygnacji skierowanej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej napisał:"Powodem rezygnacji jest przekonanie o niemożności dalszego wykonywania przeze mnie mandatu członka Rady Nadzorczej w sytuacji gdy:- ustalenia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zawarte w postanowieniu z dnia 5.10.2010 a przekazane Radzie Nadzorczej przez Panią Prezes Teresę Studencką w dniu 16.01.2011 jednoznacznie wskazują na brak ekonomicznych podstaw dalszego działania przedsiębiorstwa Spółki i brak realnych szans na wznowienie działalności gospodarczej. Opinia biegłego sądowego zawarta w powołanym postanowieniu Sądu całkowicie upoważnia mnie do stwierdzenia jak powyżej.- sposób podejmowania decyzji o wyborze przez Radę Nadzorczą biegłego
rewidenta do zbadania nadużyć w działaniu poprzedniego zarządu (co, w świetle lektury treści postanowienia przytoczonego powyżej wydaje się być dla mnie oczywistym) w sposób wielce nieobiektywny, spośród kandydatów zgłoszonych przez Panią Prezes Teresę Studencką uniemożliwia de facto wybór audytora naprawdę niezależnego od władz Spółki.Biorąc pod uwagę fakt, że nieprawidłowości w badaniach ksiąg (skutkujące również sankcjami formalnymi wobec badającego) dotyczą okresu, kiedy prezesem zarządu był Pan Jacek Studencki wydaje mi się wysoce nieprawidłowym, aby obecny zarząd (osoba powiązana) dokonywał wstępnej selekcji ofert, gdyż z natury rzeczy można przyjąć domniemanie nieobiektywizmu. Moje pismo (mail) w tej sprawie z dnia 2.02.2011 pozostało bez Pana odpowiedzi.- przebieg ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej utwierdził mnie w przekonaniu, że ze strony zarządu Spółki w osobie Pani Teresy Studenckiej brak jest woli niezbędnej do możliwie pełnego wyjaśnienia wielu niejasności w działaniach poprzedniego
zarządu Spółki, brak też jakiejkolwiek wizji i choćby zarysu planu rozwiązania obecnej sytuacji, gdyż trudno jako poważną traktować propozycję reaktywacjidziałalności w obszarze GIS (biorąc pod uwagę utratę kompetencji i narzędzi oraz ciążące na Spółce zobowiązania).Pozwolę sobie na uwagę, iż w moim przekonaniu obecne działania władz Spółki dążą do "rozmycia" problemu nieprawidłowości w działaniach Spółki w ostatnich latach, czego nie zamierzam legitymizować.W tej sytuacji moje uczestnictwo w Radzie Nadzorczej staje się bezprzedmiotowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Danuta Wieczorek Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze