Trwa ładowanie...
duki2v3

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży akcji Spółki przez członka Rady Nadz...

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej (4/2011)

Share
duki2v3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcji sprzedaży akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 grudnia 2011 r. otrzymał od Janusza Orła, członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o następującej treści: Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz §2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych oraz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, składam zawiadomienie o sprzedaży akcji Telemedycyna Polska S.A. 1) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej, 2) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telemedycyna Polska S.A. 3) data i miejsce
sporządzenia informacji: Katowice, 5 grudnia 2011 r. 4) opis transakcji: sprzedaż w dniu 1 grudnia 2011 r. akcji w liczbie 400 000 sztuk po cenie 2,5 PLN w transakcji pakietowej pozasesyjnej w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 5) liczba akcji posiadanych przed transakcją: 1 000 000, co stanowi 17,24% w kapitale emitenta 6) liczba przysługujących głosów z akcji przed transakcją: 1 000 000, co stanowi 17,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 7) liczba akcji posiadanych po dokonaniu transakcji: 600 000 sztuk, co stanowi 10,34% w kapitale emitenta 8) liczba przysługujących głosów z akcji po transakcji: 600 000 co stanowi 10,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

| | | TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 376 14 55 | | +48 (32) 376 14 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@telemedycynapolska.pl | | www.telemedycynapolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6482542977 | | 240102536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Ireneusz Plaza Prezes Zarządu
2011-12-07 Szymon Bula Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

Podziel się opinią

Share
duki2v3
duki2v3