Trwa ładowanie...
d3al18g

TELFORCEONE S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 li...

TELFORCEONE S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (6/2012)

Share
d3al18g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki "TelForceOne" S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku, otrzymał zawiadomienie na podstawie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zm., od Olgi Olkowskiej - Członka Rady Nadzorczej, iż objęła nieodpłatnie 2000 warrantów subskrypcyjnych TelForceOne S.A., uprawniających do objęcia 2000 akcji na okaziciela TelForceOne S.A. po cenie emisyjnej 1,00 zł każda. Akcje, które zostaną objęte przez Olgę Olkowską, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. Osoba zawiadamiająca jest zobowiązana do przekazania informacji w/w z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotowa informacja została sporządzona w dniu 30 stycznia 2012 r. we Wrocławiu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

Podziel się opinią

Share
d3al18g
d3al18g