Trwa ładowanie...
dxpwods
espi
30-01-2012 23:01

TELFORCEONE S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

TELFORCEONE S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

Share
dxpwods

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259), TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012. 1. Raport roczny za 2011 rok: a) jednostkowy ? 20.03.2012 r. a) skonsolidowany ? 20.03.2012 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe: a) I półrocze 2012 ? 31.08.2012 r. 3.Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe: a) I kwartał 2012 r. - 12.05.2012 r. b) III kwartał 2012 r.- 15.11.2012 r. Emitent informuje, iż zgodnie z § 102 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował
rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2012 r. Działając zgodnie z § 83 ust. 1 i ust. 3 powołanego Rozporządzenia Zarząd Spółki oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego oraz informuje o zamiarze przekazywania w 2012 r. skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r., zawierające skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods

| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxpwods
dxpwods