Trwa ładowanie...
d2w6qgg
d2w6qgg
espi

TELGAM S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głos ...

TELGAM S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2w6qgg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TELGAM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza ? Pana Krzysztofa Klepadło, o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Treść zawiadomienia: ?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2015 roku w wyniku transakcji na rynku NewConnect, nabyłem 9 846 sztuk akcji spółki TELGAM S.A. i tym samym przekroczyłem 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji posiadałem 1 188 800 akcji TELGAM S.A., które stanowiły 4,99 %
udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 1 188 800 głosów, co stanowiło 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów. W wyniku nabycia akcji posiadam 1 198 646 sztuk akcji TELGAM S.A., które stanowią 5,04% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 1 198 646 głosów, co stanowi 5,04% udziału w ogólnej liczbie głosów. Niniejszym informuję, że w najbliższych 12 miesiącach planuję zmianę stanu posiadania ww udziałów. Gratutję Prezesowi Zarządu tak dużej dynamiki rozwoju firmy!? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Aleksander Stojek Prezes Zarządu Aleksander Stojek
2015-03-13 Zbigniew Filus Członek Zarządu Zbigniew Filus

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2w6qgg

Podziel się opinią

Share
d2w6qgg
d2w6qgg