Trwa ładowanie...
d3jvz0d

TERESA - Rekomendacja Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA SA dotycząca wypłaty dywidendy. (6/2015)

TERESA - Rekomendacja Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA SA dotycząca wypłaty dywidendy. (6/2015)

Share
d3jvz0d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA SA dotycząca wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA SA (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku, podejmując stosowną uchwałę, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu , w którym Zarząd Spółki rekomenduje ZWZ Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1,20 złotych na jedną akcję, przeznaczając na nią 91,56 % zysku netto za rok obrotowy 2014, tj. 2.889.692,40 złotych. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku PANI TERESA MEDICA SA za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PANI TERESA MEDICA SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jvz0d

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERESA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-300 | | Gutowo Małe | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powidzka | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 4388314 | | 061 4388326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@pani-teresa.com.pl | | www.pani-teresa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7891001653 | | 630278940 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jvz0d

Podziel się opinią

Share
d3jvz0d
d3jvz0d