Trwa ładowanie...
dxmv05w
dxmv05w
espi

TERESA - Rekomendacje Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. dotyczące wypłaty dywidendy. (3/2011)

TERESA - Rekomendacje Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. dotyczące wypłaty dywidendy. (3/2011)
Share
dxmv05w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Rekomendacje Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. dotyczące wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że podjął uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 1,10 zł na 1 akcję,tj. 0,79 zł z zysku wypracowanego za rok 2010, a 0,31 zł ze środków kapitału zapasowego utworzonego z zysku z poprzednich lat obrotowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERESA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-300 Gutowo Małe
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powidzka 50
(ulica) (numer)
061 4388314 061 4388326
(telefon) (fax)
sekretariat@pani-teresa.com.pl www.pani-teresa.com.pl
(e-mail) (www)
7891001653 630278940
(NIP) (REGON)
dxmv05w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Anna SobkowiakElżbieta ŁępeckaMałgorzata Madejska Prezes ZarząduCzłonek ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxmv05w

Podziel się opinią

Share
dxmv05w
dxmv05w