Trwa ładowanie...
d2gvku7
d2gvku7
espi

TERMO-REX S.A. - Rejestracja spółki zależnej od Termo-Rex S.A. (6/2014)

TERMO-REX S.A. - Rejestracja spółki zależnej od Termo-Rex S.A. (6/2014)
Share
d2gvku7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Rejestracja spółki zależnej od Termo-Rex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (?Spółka?) informuje niniejszym, że w rumuńskim rejestrze handlowym pod numerem J40/12917/2014 zarejestrowany został podmiot zależny od Spółki, w którym Spółka posiada 100% udziałów, pod nazwą: Termo-Rex Power Romania SRL (?Spółka Zależna?). Wpis Spółki Zależnej do rejestru został dokonany przez Biuro Rejestru Handlowego przy Sądzie Okręgowym w Bukareszcie. Spółka Zależna będzie prowadzić działalność na rynku rumuńskim. Przedmiot jej działalności co do zasady będzie odpowiadał zakresowi działalności Spółki w Polsce. Przewidywany zakres działalności Spółki Zależnej w bieżącym roku będzie niewielki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-600 Jaworzno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 2i
(ulica) (numer)
+48 (32) 614 00 56 +48 (32) 615 03 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6322006690 242619597
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gvku7

Podziel się opinią

Share
d2gvku7
d2gvku7