Trwa ładowanie...
d4et00c

THE FARM 51 GROUP - Nieważność uchwały Rady Nadzorczej (29/2015) - EBI

THE FARM 51 GROUP - Nieważność uchwały Rady Nadzorczej (29/2015)

Share
d4et00c

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nieważność uchwały Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 35/2014 (Powołanie nowego członka Zarządu) informuje, iż uchwała Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania p. Łukasza Rosińskiego do Zarządu Spółki nie została ważnie podjęta (głosy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej nie zostały oddane w sposób prawem przewidziany). Przedmiotową informację Spółka powzięła w związku z rejestracją zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Zarząd Spółki informuje, iż od dnia podjęcia uchwały, tj. 27 listopada 2014 roku do dnia dzisiejszego, tj. 3 września 2015 roku p. Łukasz Rosiński jako Członek Zarządu nie złożył, zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki, żadnego oświadczenia w imieniu Spółki. Mając powyższe na uwadze a także fakt, iż zmiany Statutu Spółki uwzględniające m.in. zmianę liczby członków Zarządu do 4 osób, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 listopada 2014 roku nie zostały zarejestrowane w terminie zgodnym z przepisami prawa, Emitent
niezwłocznie podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne mające na celu powołanie zgodnie z prawem p. Łukasza Rosińskiego do Zarządu Spółki, tj. w szczególności: (1) niezwłocznie zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w którego porządku obrad umieszczona zostanie uchwała w sprawie zmiany Statutu Emitenta (w tym zmiana §18 Statutu - zmiana liczby członków Zarządu do 4 osób), (2) w terminie określonym przepisami k.s.h. złożony zostanie wniosek do sądu rejestrowego w celu zgłoszenia zmian Statutu Spółki, (3) podjęta zostanie przez Radę Nadzorczą Emitenta ważna uchwała w sprawie powołania p. Łukasza Rosińskiego do Zarządu Spółki (pod warunkiem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki). Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c