Trwa ładowanie...
d2tukbb
espi
13-11-2012 17:27

THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (6/2012)

THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (6/2012)

Share
d2tukbb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | THE FARM 51 GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 13 listopada 2012 roku Emitent powziął informację od Go Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Emitenta w dniu 7 listopada 2012 roku zmniejszyła się liczba głosów posiadanych przez Go Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed dokonaniem transakcji Go Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 1.350.000 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 35,9 % kapitału zakładowego Spółki i 26,24% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Go Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych nie posiada akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tukbb

| | | THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | THE FARM 51 GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-102 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bohaterów Getta Warszawskiego | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 279 03 80 | | +48 32 279 03 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6312631819 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tukbb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tukbb