Trwa ładowanie...
d46w02y
d46w02y
espi

TIM - Deklaracja wypłaty dywidendy. (4/2012)

TIM - Deklaracja wypłaty dywidendy. (4/2012)
Share
d46w02y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Deklaracja wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 12.03.2012r Zarząd TIM SA podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TIM SA wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł ( słownie: czterdzieści groszy ) brutto na jedną akcję.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIM Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-011 Siechnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Eugeniusza Kwiatkowskiego 24
(ulica) (numer)
(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620
(telefon) (fax)
zarzad@tim.pl www.tim.pl, www.ri.tim.pl
(e-mail) (www)
897 000 96 78 930339253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2012-03-13 Anna Słobodzian-Puła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46w02y

Podziel się opinią

Share
d46w02y
d46w02y