Trwa ładowanie...
d18stie
espi

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (3/2013)

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (3/2013)

Share
d18stie
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), informuje o otrzymaniu, w dniu 16 stycznia 2013 r. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych o dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta, których łączna wartość w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 5000 EUR. Osoba zobowiązana w zawiadomiła o objęciu, w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego o którym mowa w rb 22/2011, w dniu 4.09.12 r. 5388 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje nabyte zostały po cenie nominalnej tj. 0.10 zł za jedną akcję, Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Grzegorz Pinkosz, Dariusz Hajek Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

Podziel się opinią

Share
d18stie
d18stie