Trwa ładowanie...
d204bhl
d204bhl
espi

TOYA S.A. - Podsumowanie kosztów emisji ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 11 sie...

TOYA S.A. - Podsumowanie kosztów emisji ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku (6/2012)
Share
d204bhl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Podsumowanie kosztów emisji ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej. Łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną 9.263.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C poniesione przez Spółkę wyniosły 2.103.254,37 zł, w tym: a.) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 550.945,84 zł b.) koszt wynagrodzenia subemitentów- Emitent nie zawierał umów o subemisję. c.) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.249.304,49 zł d.) koszt promocji oferty: 303.004,04 zł Powyższe koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych Spółki w kapitale własnym i w sprawozdaniu finansowym Spółki na 31 grudnia 2011 r. pomniejszyły kapitał zapasowy z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na akcję objętą sprzedażą wyniósł 0,23 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Grzegorz Pinkosz Prezses Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d204bhl

Podziel się opinią

Share
d204bhl
d204bhl