Trwa ładowanie...
de752pj

TOYA S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie kontroli nad spółką powiązaną. (2/2013)

TOYA S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie kontroli nad spółką powiązaną. (2/2013)

Share
de752pj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie kontroli nad spółką powiązaną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 2 stycznia 2013 r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu przez administrację Chińskiej Republiki Ludowej: - zmian w Statucie spółki powiązanej - YATO China Trading Co. LTD (dalej: YATO China), zgodnie z którymi Emitent uzyskał prawo do nominowania większości członków Zarządu YATO China - podwyższenia kapitału zakładowego YATO China do kwoty 2 350 000 USD poprzez wniesienie wkładów pieniężnych. Po podwyższeniu kapitału zakładowego struktura kapitałowa YATO China przedstawia się następująco: TOYA S.A. (Emitent) - 75% kapitału zakładowego YATO China pozostali wspólnicy - 25% kapitału zakładowego Yato China. Podwyższenie kapitału zakładowego w YATO China stanie się ostateczne po otrzymaniu przez Yato China środków pieniężnych na podwyższenie kapitału. Przelewu środków przeznaczonych na wkład w podwyższonym kapitale zakładowym Emitent dokonał w dniu dzisiejszym. Efektem zmian w Statucie oraz podwyższenia kapitału zakładowego YATO China jest objęcie
przez Emitenta kontroli nad tą spółką. Zmiany o których mowa powyżej mają na celu lepsze wykorzystanie potencjału lokalnego rynku chińskiego, rynków azjatyckich oraz innych rynków na których obecna jest Yato China i były jednym z celów emisyjnych pierwszej oferty publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de752pj

| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Grzegorz Pinkosz, Dariusz Hajek Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de752pj

Podziel się opinią

Share
de752pj
de752pj