Trwa ładowanie...
d3hkizs
espi

TOYA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2012 (2/2012)

TOYA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2012 (2/2012)

Share
d3hkizs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: ? Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za IV kwartał 2011 roku ? 29 lutego 2012 r. ? Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2012 roku ? 15 maja 2012 r. ? Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2012 roku ? 14 listopada 2012 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2012 roku - 29 sierpnia 2012 r. 3. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. za 2011 rok ? 25 kwietnia 2012 r. Zarząd Spółki informuje, że stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia, rezygnuje z przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. Jednocześnie TOYA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty Okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Grzegorz Pinkosz, Dariusz Hajek Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

Podziel się opinią

Share
d3hkizs
d3hkizs