Trwa ładowanie...
d3ctbkw
espi
29-12-2011 14:08

TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umów leasingu z BZ WBK Leasing S.A. (44/2011)

TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umów leasingu z BZ WBK Leasing S.A. (44/2011)

Share
d3ctbkw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów leasingu z BZ WBK Leasing S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku zawarł 3 umowy leasingu operacyjnego z BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu na sfinansowanie zakupu 3 ciągników marki VOLVO FH 4x2 460 KM MEDIUM . Łączna wartość powyższych umów leasingu zawartych z BZ WBK Leasing S.A. wynosi 255.000,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 1.124.014,50 zł), co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podpisane umowy leasingu finansują część inwestycji Emitenta, której przedmiotem jest nabycie docelowo 10 ciągników VOLVO oraz 10 naczep z cysterną LAG TRAILERS. Emitent informował o podpisaniu umowy z producentem ciągników VOLVO raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 25 marca 2011 roku. Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego z dnia 28 grudnia 2011 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez
BZ WBK Leasing S.A. zakupu od Volvo Polska sp. z o.o. ciągnika marki VOLVO FH 4x2 460 KM MEDIUM. Umowa została zawarta na okres od 28 grudnia 2011 roku do 28 grudnia 2015 roku. Wartość umowy wynosi netto 85.000,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 374.671,50 zł). Zabezpieczeniem zapłaty wszystkich wymaganych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących leasingodawcy wynikających z umowy leasingu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw

| | | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRANS POLONIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-110 | | Tczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rokicka | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-58-533-90-15 | | +48-58-533-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kl@transpolonia.pl | | www.transpolonia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 593-243-23-96 | | 193108360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-29 Krzysztof Luks Członek Zarządu
2011-12-29 Eliza Gołąbiewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ctbkw