Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

TRAVELPLANET - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (17/2013)

TRAVELPLANET - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (17/2013)
Share
d2sromv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 ze zm.) Spółka Akcyjna Travelplanet.pl ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 roku Pan Michał Chyczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Travelplanet.pl z dniem 20 czerwca 2013 roku. W treści złożonej rezygnacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv