Trwa ładowanie...
d33d4e7
d33d4e7
espi

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (32/2014)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (32/2014)
Share
d33d4e7
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-08-15
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-08-29
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A. Warszawa ul. Żurawia 6/12
Inne domy maklerskie
1. Żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ: 1) zapisane w rejestrze Sponsora Emisji (Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A.), można składać w punktach subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl oraz na stronie internetowej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.trigontfi.pl. 2) zapisane na rachunku papierów wartościowych u Pośrednika Wykupu innego niż Sponsor Emisji, w firmie inwestycyjnej (biurze lub domu maklerskim), która prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne. 2. Żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych należy składać nie wcześniej niż dnia 15 sierpnia 2014 roku i nie później niż dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-07-22
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
02-566 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 2 / BUD. B
(ulica) ( numer)
(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 biurotfi@trigon.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1060004232 123109078 www.trigontfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d33d4e7

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-07-22 Grzegorz Nuckowski Dyrektor Prawny

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d33d4e7

Podziel się opinią

Share
d33d4e7
d33d4e7