Trwa ładowanie...
d3pj4u1

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (21/2012)

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (21/2012)

Share
d3pj4u1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2.04.2012 r.otrzymał od Spółki ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie nastepującej treści : "Działając w imieniu ALTERCO S.A., z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, iż w dniu 26 marca 2012 r. zawarł umowę cywilnoprawną wynikiem której udział głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) zwiększył się o 5,35% ogólnej liczby głosów. Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje: I.Przed zawarciem umowy Inwestor nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. II.W wyniku zawartej umowy Inwestor posiada aktualnie 46 296 738 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 5,35% udziału w kapitale zakładowym
Spółki oraz uprawniają do 46 296 738 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,35% w ogólnej liczbie głosów. III.Akcjonariuszem Spółki jest także Grandecassius Ltd, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, która jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Inwestora. Grandecassius Ltd. posiada 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 4,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,20% w ogólnej liczbie głosów. IV.Razem z podmiotem zależnym Inwestor posiada aktualnie 82 629 769 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 9,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 82 629 769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,54% w ogólnej liczbie głosów. V.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie VI.Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pj4u1

| | | TRION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRION | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-100 | | Inowrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcinkowskiego | | 154 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 84 130 | | 052 357 11 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trion.pl | | www.trion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pj4u1

Podziel się opinią

Share
d3pj4u1
d3pj4u1