Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (26/2012)

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (26/2012)
Share
d3p3vsv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał od Spółki Projekt Jankowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zawiadomienie następującej treści : "Działając w imieniu Projekt Jankowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, iż w dniu 31 marca 2012 roku zawarł umowę cywilnoprawną, w wyniku której udział głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) osiągnął 5,35% ogólnej liczby głosów. Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje: I.Przed powyższym zdarzeniem Inwestor nie posiadał akcji Spółki. II.W wyniku powyższej transakcji Inwestor posiada aktualnie 46 296 738 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 5,35% udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 46 296 738 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,35% w ogólnej liczbie głosów. III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Stanisław Pieciukiewicz Członek Zarządu
2012-04-10 Teresa Konopka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv