Trwa ładowanie...
d1fpqg7

TRITON - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (2/2012)

TRITON - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (2/2012)

Share
d1fpqg7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRITON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim", Emitent podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2012 r. I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2011 roku - 29 lutego 2012 roku, - za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku, - za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku, II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2012 roku - 31 sierpnia 2012 roku, III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2011 rok - 30 kwietnia 2012 roku. Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/03 z dnia 31.07.2003r. i oświadcza, iż skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej zawierały będą jednostkowe
skrócone kwartalne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development ? zgodnie z § 83.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" z tym, że Emitent nie będzie publikował raportów kwartalnych za II kwartał roku (§ 83.3. w/w Rozporządzenia). Ponadto Emitent oświadcza, że skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierały będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A. ? w zakresie zgodnym z § 83.1. w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

| | | TRITON DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRITON | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-390 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 194 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 393 62 20 | | 022 393 62 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tritondevelopment.pl | | www.tritondevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220000714 | | 012658003 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2012-01-31 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

Podziel się opinią

Share
d1fpqg7
d1fpqg7