Trwa ładowanie...
d2g32mr
espi

TRITON - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcjami Spółki i ustalenie nowej daty Dnia ...

TRITON - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcjami Spółki i ustalenie nowej daty Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji (16/2014)
Share
d2g32mr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRITON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcjami Spółki i ustalenie nowej daty Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Triton Development S.A., w związku z podjęciem przez akcjonariuszy Spółki uchwały o scaleniu akcji (RB 10/2014 z dnia 10.07.2014 r.), informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie notowań akcjami Emitenta w dniach od 19 listopada do 2 grudnia 2014 roku włącznie. Ponadto w dniu dzisiejszym Emitent ustalił nową datę Dnia Referencyjnego procesu scalenia akcji Triton Development S.A. na dzień 25 listopada 2014 roku. Terminy zawieszenia notowań i Dnia Referencyjnego przekazane we wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zostały zmienione w stosunku do harmonogramu przedstawionego w RB 14/2014 z dnia 31.10.2014 r. Jednocześnie w nawiązaniu do § 2 ust. 4 uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 lipca 2014 r. Zarząd Triton Development S.A. zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o sprawdzenie ilości posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych oraz o
dostosowanie ich ilości do Dnia Referencyjnego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery). Czynność ta zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji wyżej wymienionej uchwały. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITON Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 194
(ulica) (numer)
022 393 62 20 022 393 62 21
(telefon) (fax)
sekretariat@tritondevelopment.pl www.tritondevelopment.pl
(e-mail) (www)
5220000714 012658003
(NIP) (REGON)
d2g32mr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2014-11-07 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g32mr

Podziel się opinią

Share
d2g32mr
d2g32mr