Trwa ładowanie...
ddq606j
espi

TUP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (27/2011)

TUP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (27/2011)
Share
ddq606j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
TUP
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TUP S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca 2011r. na podstawie Art. 16 pkt 2.f) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru HLB M2 Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych TUP S.A. i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej TUP za rok obrachunkowy 2011r. Rada Nadzorcza TUP S.A dokonała wyboru podmiotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/27, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3149. TUP S.A. korzystała z usług HLB M2 Audyt Sp. z o.o. powierzając jej, na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki, badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009 i 2010.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddq606j

Podziel się opinią

Share
ddq606j
ddq606j