Trwa ładowanie...
d3ehqx7
d3ehqx7
espi

TVN - Przyznanie przez Moody?s tymczasowego ratingu ?B1? dla nowych obligacji Senior Notes Grupy ...

TVN - Przyznanie przez Moody?s tymczasowego ratingu ?B1? dla nowych obligacji Senior Notes Grupy TVN, zgodnie z korporacyjnym ratingiem kredytowym potwierdzonym na dotychczasowym poziomie ?B1? (13/2013)
Share
d3ehqx7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Przyznanie przez Moody?s tymczasowego ratingu ?B1? dla nowych obligacji Senior Notes Grupy TVN, zgodnie z korporacyjnym ratingiem kredytowym potwierdzonym na dotychczasowym poziomie ?B1?
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że Moody?s Investors Services ("Moody?s") przyznał tymczasowy rating ?B1? planowanej emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 485 mln EUR, z terminem zapadalności w 2020 r., które zostaną wyemitowane przez TVN Finance Corporation III AB (publ), spółkę w 100% zależną od Spółki. Jednocześnie Moody?s potwierdził korporacyjny rating kredytowy Spółki na dotychczasowym poziomie ?B1?.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the ?Company") hereby announces that Moody?s Investors Service (?Moody?s") assigned its provisional ?B1? debt rating to the proposed issuance of Senior Notes due in 2020 in the aggregate principal amount of EUR 485 million by TVN Finance Corporation III AB (publ), a wholly owned subsidiary of TVN S.A. At the same time, Moody?s affirmed the Company?s corporate family rating of ?B1?.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)
d3ehqx7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2013-03-20 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ehqx7

Podziel się opinią

Share
d3ehqx7
d3ehqx7