Trwa ładowanie...
doeytlx

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 07.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 3 - 7 listopada br.

Share
doeytlx

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Startupy: Polacy tworzący start-upy bez kompleksów wchodzą w świat nowych technologii i istnieje duże prawdopodobieństwo, że polskie firmy z sektora consumer electronics mogą stać się znaczącym graczem na tym rynku, ocenił założyciel firmy Game Technologies, producenta kostki DICE+, Patryk Strzelewicz podczas debaty "Dlaczego warto wspierać młode ambitne przedsiębiorstwa wysokich technologii?", zorganizowanej przez organizację Pracodawcy RP w ramach projektu MAPIT skierowanego do Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw - mikroprzedsiębiorstw, start-upów działających w obszarze wysokich technologii.

"Stawiam tezę, że Polacy tworzący start-upy pozbyli się już wszelkich kompleksów, jeśli chodzi o wchodzenie w świat nowych technologii. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że polskie firmy z sektora consumer electronics będą wkrótce znaczącym graczem na tym rynku" - powiedział Strzelewicz.

Wraz z Michałem Bonikowskim, współwłaścicielem studia wzornictwa przemysłowego Mindsailors, stworzyli elektroniczną kostkę DICE+, przeznaczoną do gry na tablecie. Gadżet zdobył zainteresowanie ze strony firmy Apple, która zdecydowała się na dystrybucję kostki w swoich sklepach na całym świecie.

doeytlx

"Przygotowywaliśmy design dla wielu firm ze świata, ale w ostatnich dwóch latach naprawdę najciekawsze nowe projekty z jakimi mamy do czynienia pochodzą z Polski" - stwierdził Bonikowski.

W ocenie Strzelewicza, najtrudniejsze dla młodych firm jest rozpoczęcie działalności. Jak wskazał prace z DICE+ trwały ok. 4 lata, ale teraz ma poczucie że przełamali barierę psychologiczną, że zaawansowane urządzenia elektroniczne można produkować w Polsce. Dla firm m.in. z takimi celami przygotowano projekt MAPIT.

Dzięki MAPIT stu właścicieli, managerów, osób mających realny wpływ na wprowadzana zmianę, z 50 polskich mikroprzedsiębiorstw, działających w branży hi-tech, którzy dotychczas prowadzili swój biznes intuicyjnie, dzięki udziałowi w programie będą mogli we współpracy z ekspertami poznać metody i narzędzia pozwalające efektywniej rozwinąć i zarządzać firmą oraz jej wzrostem. Wypracowany w wyniku programu standard wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw wchodzących w fazę wzrostu opublikowany zostanie oraz rozpowszechniony w instytucjach wsparcia biznesu oraz ośrodkach naukowych.

Do bezpłatnego udziału w programie firmy mogą zgłaszać się poprzez stronę mapit.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym projektu.

doeytlx

Źródło: ISBnews

Bezpieczeństwo IT: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) otrzymał od Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL informację o możliwych w najbliższym czasie atakach na infrastrukturę teleinformatyczną instytucji sektora finansowego. Dlatego UKNF rekomenduje wszystkim instytucjom rynku finansowego zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko związane z obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz pilne wdrożenie zaleceń CERT.GOV.PL, poinformowała Komisja.

Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Agora zauważa systematyczną poprawę na rynku reklamy w Polsce i podtrzymuje swoje szacunki wzrostu wartości wydatków na reklamę w 2014 r. Ich wartość może wzrosnąć w przedziale od 1 do 3%, podała spółka.

doeytlx

"Rynek reklamy w Polsce odnotowuje w 2014 r. systematyczną poprawę. W każdym z kwartałów br. reklamodawcy wydali więcej na promowanie swoich produktów i usług niż w analogicznych okresach 2013 r. (odpowiednio: o 1,0%, 2,5% i prawie 4,5%). Spółka podtrzymuje swoje szacunki wzrostu wartości wydatków na reklamę w Polsce w 2014 r. Ich wartość może wzrosnąć w przedziale od 1 do 3%" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Agora spodziewa się wzrostu wydatków na reklamę TV o 3-6%, w internecie - o 5-8%, w radiu - o 4-7%, zaś w kinach - o 0-3%. Szacunki dla segmentu reklamy zewnętrznej zawierają się w zakresie od 1% spadku do 2% wzrostu. Spadki oczekiwane są w przypadku czasopism - o 9-13% oraz dzienników - o 20-24%, podano w raporcie.

"Spółka, obserwując dotychczasową dynamikę zmian w wydatkach na reklamę, zwraca uwagę, iż mogą jednak nastąpić odchylenia od szacowanych przez nią zmian wartości wydatków reklamowych w wybranych segmentach rynku, w szczególności w dziennikach i w kinach. Biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy oraz cykliczność rynku reklamy, dynamika spadku wydatków na reklamę w dziennikach może być niższa niż pierwotnie prognozowany przez spółkę spadek na poziomie (20)-(24)%. W przypadku wydatków na reklamę w kinach w całym 2014 r. mogą one być nieznacznie niższe niż w 2013 r." - zastrzegła też Agora.

Źródło: ISBnews

doeytlx

Nowa ustawa konsumencka: W ocenie Comarchu oznacza wzrost liczby zamówień w internecie. Wchodzące na przełomie roku przepisy wpłyną pozytywnie na rynek e-commerce, uważa wiceprezes Comarch, dyrektor sektora ERP Zbigniew Rymarczyk.

"Właściciele sklepów są coraz bardziej świadomi, iż muszą dbać o klientów i stwarzać im komfortowe warunki handlowe. Nowe przepisy zwiększają poczucie bezpieczeństwa zakupów online dla internautów, którzy otrzymają nowe przywileje. Rezultat może być tylko jeden - wzrost ilość zamówień w internecie" - powiedział Rymarczyk, cytowany w komunikacie.

25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie najważniejsze od lat zmiany w prawie konsumenckim. Nowa ustawa o prawach konsumenta, to nie tylko wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy do 14 dni, ale przede wszystkim szereg zmian wymaganych na stronach internetowych platform handlowych i e-sklepów, nowe obowiązki informacyjne, zmiany w procedurze reklamacyjnej oraz zmiany w sposobie zawierania umów przez telefon.

Źródło: ISBnews

doeytlx

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

4fun Media: Chce umocnić swoją pozycję na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, a także rozważa ewentualne przejęcia pomiotów dywersyfikujących źródła przychodów, poinformowała agencję ISBnews prezes Ewa Czekała.

"Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczymy na cele korporacyjne. Myślimy o działaniach marketingowych związanych z umocnieniem pozycji spółki na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, ewentualnym przejęciu pomiotów dywersyfikujących źródła przychodów oraz zasileniu kapitału obrotowego"- powiedziała ISBnews Czekała.

W jej ocenie, postępująca stabilizacja rynku będzie sprzyjać planom rozwojowym w 2015 roku, które przy wsparciu środków z emisji zostać szybciej zrealizowane.

doeytlx

Spółka zamierza wyemitować 3-letnie obligacje serii A zabezpieczone, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości do 6 mln zł. Obligacje te mają być sprzedawane w ramach oferty publicznej, których oferującym będzie Dom Inwestycyjny Investors. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku ASO Catalyst.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym. Odsetki od obligacji wypłacane będą z dołu w okresach co 3 miesiące.

W kwestii wyników finansowych, prezes oceniła, że efekt rozdrobienia rynku kanałów muzycznych, wynikający z gwałtownego wzrostu ilości nadawanych kanałów zbiegł się z sezonowym obniżeniem przychodów i zysków w okresie letnim, co odbiło się na poziomie przychodów osiągniętych przez 4fun Media w III kwartale.

"Mimo słabszych wyników III kwartału 2014 roku, należy zwrócić uwagę na stabilną sytuację finansową 4fun Media. Spółka generowała w opisanym okresie dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, wykazując na koniec września saldo zamknięcia środków pieniężnych na poziomie 1,6 mln zł, zatem na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka w dalszym ciągu utrzymuje poziom zobowiązań, w tym zadłużenia bankowego, na niskim i bardzo bezpiecznym poziomie" - powiedziała Czekała.

Źródło: ISBnews

Agora: W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 20,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,93 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 768,72 mln zł w porównaniu z 773,65 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Wypracował 1,62 mld zł przychodów w III kw. 2014 roku, co oznacza spadek o 2,7% r/r. Jednocześnie w porównaniu do II kw. 2014 roku przychody w minionym kwartale były wyższe o 6,4%, podał operator. EBITDA T-Mobile Polska w minionym kwartale wyniosła 624 mln zł i była wyższa o 1,0% r/r.

"Na dzień 30 września 2014 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,728 mln klientów, co stanowi wzrost o 61 tys. w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, pozostając liderem pod względem całkowitej liczby klientów na rynku polskim. Spółka posiadała 8,837 mln klientów w segmencie usług przedpłaconych oraz 6,891 mln klientów w segmencie usług abonamentowych" - podano również.

Źródło: ISBnews

TVN, T-Mobile Polska: Zawarły strategiczne partnerstwo i wspólnie uruchomią w najbliższym czasie nowy subskrypcyjny serwis wideo na żądanie (SVOD) Strefa T-Mobile, działający pod marką Player i oferowany wszystkim obecnym i nowym klientom indywidualnym T-Mobile, podały spółki we wspólnym komunikacie.

Źródło: ISBnews

TVN: podtrzymał oczekiwania rocznego wzrostu przychodów związanych z reklamą w średnim jednocyfrowym tempie na tle poprawy o 4,9% w okresie dziewięciu miesięcy br., podała spółka.

"TVN potwierdza wcześniej komunikowane oczekiwania rocznego wzrostu przychodów związanych z reklamą w średnim jednocyfrowym tempie na tle poprawy o 4,9% w okresie dziewięciu miesięcy" - czytamy w prezentacji spółki.

Przychody grupy TVN związane z reklamą przyspieszyły w III kw. br. zgodnie z oczekiwaniami osiągając wzrost o 8,3% r/r, podano także. TVN tłumaczy, że odzwierciedla to "świetne wyniki oglądalności jesiennej oferty programowej na otwarciu sezonu oraz dalszy silny wzrost Premium TV".

"Grupa TVN nieustannie osiąga oczekiwane poziomy rentowności: skorygowana EBITDA jest na poziomie zeszłorocznej, natomiast zysk netto odnotował silny wzrost dzięki znacznemu zmniejszeniu zadłużenia pomimo utrzymania wysokiego poziomu dystrybucji do akcjonariuszy" _- napisano także w prezentacji.

TVN podkreśla, że skorygowana EBITDA była niższa odpowiednio o 7,8% (84 mln zł) i 0,2% (347 mln zł) w III kw. br. i narastająco za trzy kwartały, natomiast uwzględniając wpływ dywidend otrzymanych w zeszłym roku od jednostek stowarzyszonych wyniki były porównywalne rok do roku.

Wskaźnik Długu Netto do skorygowanej EBITDA na koniec kwartału został utrzymany na poziomie 4,1x.

"Poziom zadłużenia brutto i netto nie uległ znaczącej zmianie w trzecim kwartale, a przepływy pieniężne netto z nadwyżką skompensowały wzrost naliczonych odsetek i wpływ niewielkiego osłabienia złotówki w stosunku do euro" - skomentował TVN.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 143,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 243,54 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1112,82 mln zł w porównaniu z 1078,51 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Qumak: Portfel zamówień na koniec października wynosił łącznie 525 mln zł, z czego ok. 393 mln zł przypada na 2015 rok, poinformował prezes spółki Paweł Jaguś.

"Mamy dynamiczne rosnący portfel zamówień. Na koniec października jego wartość wynosiła 525 mln zł (bez zaksięgowanej już sprzedaży), czyli niemal 16% więcej niż przed rokiem. Ok. 393 mln zł z tego przypada już na 2015 rok - jest to poziom o jedną czwartą wyższy niż w tym samym momencie przed rokiem" - powiedział Jaguś podczas spotkania z dziennikarzami.

Wskazał, że w IV kw. backlog "błyskawicznie rośnie", ale jednocześnie jest "konsumowany". Mimo to potencjał wzrostu backlogu ocenił jako wysoki. Według słów prezesa Qumaka, wartość złożonych ofert sięga 631 mln zł. Przy statystycznej skuteczności na poziomie 37% realne jest wejście do portfela kolejnych ok. 200 mln zł, z czego na tzw. ostatni etap wyboru czekają kontrakty na 100 mln zł.

Jak dodał Jaguś, ważne składowe backlogu to infrastruktura lotnicza, systemy IT dla sektora publicznego, BMS i technologie budynkowe. Ponadto ma rosnąć segment data center (umowa chociażby z PKO BP). Liczy on również na ITS, czy ekspozycje multimedialne gdzie rozstrzyga się kilka przetargów. Jak zaznaczył prezes spółki, 3/4 marży generowane jest tych z obszarów strategicznych.

W kwestii ostatniego kwartału prezes Qumaka wskazał, że wynikowo "będzie to kwartał dominujący nad poprzednimi kwartałami tego roku".

"Tradycyjnie ok. 40% marży brutto i przychodów realizowane w IV kw. Spodziewamy się, że ten IV kw. będzie okresem zbiorów, kończymy chociażby 2 istotne kontrakty. Będzie dalsza poprawa pozycji gotówkowej po wcześniejszych inwestycjach w kontrakty. Mamy na wypłatę dywidendy" - powiedział Jaguś.

Według jego słów, w IV kw. będzie ?duży wpływ gotówki z rozliczanych znaczących kontraktów", który ocenił na kilkanaście milionów złotych. Ponadto z jego słów wynika, że przychody w ostatnim kwartale bieżącego roku mogą sięgnąć nawet ok. 200 mln zł.

Źródło: ISBnews

CI Games: Najnowsza gra - "Lords of the Fallen", która zadebiutowała na rynku przed tygodniem znalazła już ponad 700 tys. nabywców, poinformował prezes i główny udziałowiec spółki Marek Tymiński. Jak zapewnił agencję ISBnews, koszt produkcji gry zwrócił się po sprzedaży 500 tys. egzemplarzy, więc po kilku dniach spółka już zarabia.

"Po tygodniu sprzedaży jesteśmy pewni sukcesu gry - dotąd sprzedaliśmy ponad 700 tys. egzemplarzy i są to dane konserwatywne. Nie mamy bowiem jeszcze pełnych danych, więc podajemy tylko te, które są potwierdzone" - powiedział Tymiński na konferencji prasowej.

Prezes dodał, że w ciągu pierwszych 4 dni sprzedano 200 tys. egzemplarzy, a dodatkowo zebrała bardzo pozytywne recenzje od specjalistycznych portali i pism, ale także od samych graczy.

Źródło: ISBnews

Netia: Podtrzymała swoje tegoroczne prognozy finansowe, podała spółka w raporcie. Pod koniec sierpnia Netia obniżyła prognozę przychodów na cały 2014 r. do 1.675 mln zł z 1.735 mln zł, a zwiększyła prognozę nakładów inwestycyjnych do 215 mln zł z 200 mln zł oraz prognozę marży skorygowanej EBITDA do 30,1% z 29,1%. Utrzymano jednocześnie prognozę skorygowanego zysku EBITDA na 2014 r. na poziomie 505 mln zł. Skorygowane przepływy wolnych środków pieniężnych szacowane są na 290 mln zł. Skorygowany EBIT ma wynieść w całym roku 75 mln zł.

Źródło: ISBnews

Netia, Orange: Netia i jej spółki zależne Telefonia Dialog, Petrotel, Internetia oraz Netia Brand Management zawarły ugodę z Orange Polska i jej spółkami zależnymi, poinformowały spółki. Na podstawie ugody strony dokonały ostatecznego rozliczenia wzajemnych roszczeń i Orange Polska zapłaci Netii 145 mln zł.

Źródło: ISBnews

MCI Management: Może przeprowadzić w najbliższych miesiącach do sześciu nowych inwestycji poprzez swoje fundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, w tym w Polsce, Niemczech i Rosji, poinformował wiceprezes Tomasz Czechowicz.

"W MCI.EuroVentures możemy zrealizować jeszcze jedną - dwie duże inwestycje. Ciężko ocenić czy finalizacja nastąpi jeszcze w tym roku, kluczowe dla nas jest, aby te inwestycje były dobre. W MCI.TechVentues liczymy na zamknięcie czterech nowych inwestycji. Prawdopodobieństwo, że nastąpi to jeszcze w tym roku jest wysokie. Będą to projekty w Niemczech, Rosji oraz dwa w Polsce" - powiedział Czechowicz na spotkaniu z dziennikarzami.

Źródło: ISBnews

Elzab: Jest na właściwej drodze do zdobycia pozycji lidera wśród producentów urządzeń fiskalnych w Europie, poinformował prezes Krzysztof Urbanowicz. W IV kw. 2014 planuje wejść na rynki Bliskiego Wschodu, a początek przyszłego roku w Polsce zapowiada się obiecująco w związku z fiskalizacją kolejnych grup zawodowych.

"Zaprezentowane przez nas wyniki III kwartału 2014 r. potwierdzają, że Elzab jest na właściwej drodze do zdobycia pozycji lidera wśród producentów urządzeń fiskalnych w Europie. Kolejne fiskalizacje w Polsce i na Węgrzech, otwierające się przed nami nowe rynki europejskie i Bliskiego Wschodu oraz poszerzająca się gama zaawansowanych technologicznie urządzeń niefiskalnych wprowadzanych na rynek przez Elzab, dają solidne podstawy do oczekiwania równie dobrych wyników w kolejnych kwartałach przyszłego roku" - powiedział Urbanowicz, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews

SkyCash: Rozpoczęło z PKP Intercity pilotaż nowego narzędzia umożliwiającego kupowanie biletów kolejowych przez komórkę, poinformowała rzecznik PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Start usługi zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2014 roku.

Źródło: ISBnews

Cisco: Przedstawiło plany dalszego zaangażowania w rozwój Internetu Rzeczy poprzez realizację strategii dotyczącej tzw. ?mgły obliczeniowej" (fog computing). Firma rozszerzyła wsparcie dla architektury Cisco IOx, która umożliwia wdrażanie na skalę przemysłową rozwiązań tworzących Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT).

Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A:

Eficom-Sinersio: Powstająca grupa kapitałowa chce mieć 30-35% udziału w polskim rynku cloud computing w ciągu 3-5 lat i zdobyć pozycję "głównego gracza" na tym rynku także w Europie Środkowej, podali przedstawiciele spółek. Agencję ISBnews poinformowali, że w ciągu najbliższego roku spółka zainwestuje 12 mln zł, głównie w budowę sieci rozwiązań, w tym dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Źródło: ISBnews

TVN: Ogłosił ofertę zakupu nie więcej niż 7,5 mln swoich akcji, stanowiących nie więcej niż 2,14% kapitału zakładowego po cenie 20 zł, podała spółka. Ponadto uruchamia drugą transzę wykupu obligacji senior notes z terminem zapadalności w 2018 r. o wartości nominalnej netto 22 mln euro, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Grupa AB: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 grudnia o przeznaczeniu 11,33 mln zł z zysku za rok 2013/14 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Źródło: ISBnews

TVN, UPC: Jak wynika z informacji Parkietu Liberty Global International, właściciel sieci telewizji kablowej UPC Polska, może być zainteresowany przejęciem wystawionego ponownie na sprzedaż TVN.

Źródło: DM PKO BP

KADRY

Cyfrowy Polsat: Do składu zarządu powołano Macieja Steca.

Źródło: spółka

The Farm 51 Group: Błażej Dowgielski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

CD Projekt: Wprowadza program darmowych DLC do Wiedźmina 3: Dziki Gon, który składa się z 16 dodatków dostępnych dla każdego gracza, który nabył kopię Dzikiego Gonu. Program obejmuje każdą z platform, na których pojawi się gra oraz każdą z wersji gry.

Źródło: spółka

Polkomtel: Plus, jako pierwszy operator w Polsce, z sukcesem przeprowadził testy przesyłania danych z prędkością 300 Mb/s. Wykonano je w technologii LTE-Advanced dzięki połączeniu pasm w dwóch częstotliwościach - 1800 MHz i 2600 MHz. Testy zrealizowano we współpracy z firmą Ericsson i wykorzystano do nich oprogramowanie LTE-Advanced Carrier Aggregation.

Źródło: spółka

Dell: Przedstawił platformę wirtualizacji funkcji sieciowych NFV. Nowa platforma rozwiązań oraz zestawy startowe, działające w oparciu o serwery Dell PowerEdge 13 generacji, z nowymi procesorami Intel XeonTM, Dell Open Networking oraz Dell Software, umożliwiają wdrażanie wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV) w dowolnym miejscu i na dowolną skalę.

Źródło: spółka

InteliWISE: Podpisało umowę z Ministerstwem Gospodarki na dostarczenie oraz prowadzenie Centrum Pomocy dla Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) i Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIGD). Wartość kontraktu to ponad 2,7 mln zł brutto, usługa będzie świadczona przez okres 3 lat.

Źródło: spółka

GOG.com: Platforma cyfrowej dystrybucji gier bez DRM należąca do Grupy CD Projekt, otwiera swoją stronę w języku francuskim powiększając ofertę produktów w tym języku.

Źródło: spółka

Vintom: Polski startup, którego darmowe narzędzie dla autorów i właścicieli wideo zainteresowało ekspertów z Dublina, zaprezentuje się podczas Web Summit 2014. Właściciele Vintom brali także udział w globalnej akceleracji w Dolinie Krzemowej w ramach programu READY to GO.
Źródło: spółka

Infinite, UNIT4 TETA: Firmy nawiązały współpracę partnerską.

Źródło: spółka

TelForceOne: Smartfon myPhone H-Smart trafił do sprzedaży w sieci detalicznej Biedronka. Dostępny będzie za 349 zł.

Źródło: spółka

Tech Data Polska: Klienci mają dostęp do kilkuset nowych produktów 3 marek: Tracer, A4Tech oraz Seven.

Źródło: spółka

Ericpol: Altibase, czołowy dostawca produktów "In-Memory Database" w USA, podpisał porozumienie o strategicznym partnerstwie z Ericpol i wejściu na globalny rynek technologii informacji i komunikacji.

Źródło: spółka

(ISBnews)

doeytlx

Podziel się opinią

Share
doeytlx
doeytlx