Trwa ładowanie...
Materiał partnera

Ubezpieczenia od choroby – jakie rodzaje polis są warte wyboru?

Dobre zdrowie to jedna z najczęściej wymienianych kwestii, gdy pada pytanie o to, co jest najważniejsze w życiu. Nie zawsze jednak zdrowie dopisuje, a jak wiadomo – choroba nie wybiera i dopaść może każdego. Poważne zachorowanie wiąże się z długotrwałym zwolnieniem lekarskim, co przyczynia się do zmniejszenia lub utraty dochodów, często pojawiają się też dodatkowe wydatki na leki, wizyty lekarskie i opiekę medyczną, zarówno w szpitalu, jak i w domu. Jednym z rozwiązań oferujących pomoc w takim przypadku jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia od choroby, które będzie stanowić istotną pomoc w przypadku zachorowania.

Share
Ubezpieczenia od choroby – jakie rodzaje polis są warte wyboru?
Źródło: materiały partnera
d14bc6j
Materiał partnera: Prudential

Rodzaje polis oferujące ubezpieczenia od choroby

Polisy oferujące ubezpieczenia od choroby podzielić można na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to ubezpieczenia od choroby stanowiące dodatkowy punkt umowy oferującej ubezpieczenie na życie, drugi stanowią polisy dedykowane danemu rodzajowi chorób, na przykład ubezpieczenie od zachorowania na raka.

Ubezpieczenia od choroby najczęściej obejmują takie zachorowania jak zawał, udar oraz choroby onkologiczne. Warto dokładnie przeczytać definicje chorób zawarte w umowie oraz zakres ubezpieczenia, ponieważ jest to bardzo ważne, w przypadku gdy ubiegamy się o wypłatę świadczenia. Każda umowa zawierana jest indywidualnie i dopasowana do potrzeb klienta, ale kluczowe terminy pozostają niezmienne.

d14bc6j

Polisy, na których podstawie otrzymujemy ubezpieczenia od choroby, różnią się także wysokością sumy ubezpieczenia oraz wysokością składek. Te ostatnie uzależnione są od wielu czynników, takich jak stan zdrowia i wiek osoby ubezpieczonej.

Co powinniśmy wiedzieć przed podpisaniem polisy oferującej ubezpieczenie od choroby?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że wypłata świadczenia nastąpi jedynie w przypadku potwierdzonej diagnozy poważnego zachorowania, które nastąpiło po podpisaniu umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać od ubezpieczonego kompletu badań lekarskich określających jego stan zdrowia w momencie podpisywania umowy. Najczęściej przeprowadzić trzeba je na własny koszt.

Ubezpieczenia od choroby określają też wiek osoby ubezpieczonej, powyżej którego nie można zawrzeć danego typu umowy. Najczęściej jest to 60-65 lat. Powyżej tego wieku prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej choroby znacząco wzrasta, dlatego niektóre polisy automatycznie wygasają po osiągnięciu przez ubezpieczonego granicznego wieku, określonego w warunkach umowy.

W przypadku większości umów ubezpieczenia od choroby na ubezpieczonym spoczywa też obowiązek wykonywania badań kontrolnych pozwalających potwierdzić dobry stan zdrowia lub wykryć daną chorobę we wczesnym jej stadium. Niektóre typy polis oferujących ubezpieczenia od choroby nie wypłacają świadczenia lub wypłacają jego część, w przypadku gdy choroba zdiagnozowana została w zaawansowanym stadium.

d14bc6j

Jakie korzyści dają ubezpieczenia od choroby?

Polisy oferujące ubezpieczenia od choroby to nie tylko komfort psychiczny wynikający ze świadomości zabezpieczenia finansowego w razie poważnego zachorowania, ale także realna pomoc w przypadku choroby. Ubezpieczenia od choroby pomagają pokryć wydatki związane z leczeniem i dają zaplecze w przypadku czasowej utraty dochodów związanej z chorobą i okresem rekonwalescencji. W zależności od rodzaju polisy, ubezpieczenia od choroby oferują zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich i pobytu w szpitalu, dofinansowanie w przypadku konieczności wykonania operacji, w tym przeszczepu, pomagają też pokryć wydatki związane z opieką pielęgniarską, także gdy pacjent przebywa w domu, oraz z rehabilitacją. Niektóre polisy obejmują zwroty kosztów zakupu sprzętu potrzebnego do rehabilitacji.

Materiał partnera: Prudential

d14bc6j

Podziel się opinią

Share
d14bc6j
d14bc6j