Trwa ładowanie...
d2b6gec

UBOAT - LINE - Naruszenie warunków emisji obligacji na skutek zmniejszenia zaangażowania w Spółkę ... - EBI

UBOAT - LINE - Naruszenie warunków emisji obligacji na skutek zmniejszenia zaangażowania w Spółkę przez Pana Grzegorza Misiąga (10/2015)

Share
d2b6gec
NEW CONNECT
Raport EBI nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Naruszenie warunków emisji obligacji na skutek zmniejszenia zaangażowania w Spółkę przez Pana Grzegorza Misiąga
Podstawa prawna
Treść raportu:
Spółka Uboat - Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") potwierdza, że opublikowana w dniu 30 stycznia 2015 roku (raport ESPI 3/2015) okoliczność zmniejszenia zaangażowania kapitałowego Pana Grzegorza Misiąga w Spółkę poniżej 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki, stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji serii B i C w myśl pkt 19.3 lit. e) warunków emisji obligacji serii B i warunków emisji obligacji serii C. Niniejszy raport stanowi uzupełnienie informacji opublikowanej przez Spółkę w dniu 30 stycznia 2015 roku (raport ESPI 3/2015), celem usunięcia ewentualnych wątpliwości co do skutków zdarzenia o którym wówczas poinformowano. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b6gec

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Gawroński Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b6gec

Podziel się opinią

Share
d2b6gec
d2b6gec