Trwa ładowanie...
d2g5wbz

UBOAT-LINE S.A. - UBOAT-LINE S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? o zwięks ...

UBOAT-LINE S.A. - UBOAT-LINE S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (5/2015)

Share
d2g5wbz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
UBOAT-LINE S.A.
Temat
UBOAT-LINE S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krzysztofa Urbanowicza zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Uboat - Line S.A. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zał. do raportu 1_ZS.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Agata Żak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g5wbz

Podziel się opinią

Share
d2g5wbz
d2g5wbz