Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

ULMA Construccion SA - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsoli...

ULMA Construccion SA - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (5/2014)
Share
d3un9r9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. Nowy termin przekazania raportu ? 9 maja 2014 r. O terminach publikacji raportów okresowych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 20095 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-840 Brwinów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Koszajec 50
(ulica) (numer)
+48 22 506 70 40 +48 22 814 31 31
(telefon) (fax)
info@ulma-c.pl ulma-c.pl
(e-mail) (www)
527-02-03-299 011201520
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9