Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

UNIBEP S.A. - Terminy publikowania raportów okresowych w 2012 roku (4/2012)

UNIBEP S.A. - Terminy publikowania raportów okresowych w 2012 roku (4/2012)

Share
d3h4f6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikowania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości skorygowane terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku: 1. Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2012 r. zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2012 r., 2. Rozszerzony skonsolidowany półroczny za I półrocze 2012 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2012 r., 3. Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2012 r. zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2012 r., 4. Jednostkowy roczny za rok 2011 zostanie opublikowany w dniu 12 marca 2012 r., 5. Skonsolidowany roczny za rok 2011 zostanie opublikowany w dniu 12 marca 2012 r. Ponadto Emitent informuje, iż rezygnuje z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku (podstawa prawna: 102 ust. 1 Rozporządzenia) oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku oraz, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o