Trwa ładowanie...
d3jfgu2

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Biało ...

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś. (16/2015)

Share
d3jfgu2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał umowę na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowego z parkingami i budynkiem biurowym w mieście Grodno w Republice Białoruś. Zamawiającym jest Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Republika Białoruś). Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowego o powierzchni najmu ok. 60.017 m2 z budynkiem biurowym o powierzchni najmu ok. 5.024 m2. Użytkownicy centrum do dyspozycji będą mieli ok. 2.207 stanowisk parkingowych na parkingu naziemnym o powierzchni ok. 70.945 m2. Termin realizacji inwestycji: 16 miesięcy począwszy od dnia wejścia w życie umowy kredytowej. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy za całość inwestycji wynosi 65.936.963 EUR netto ? wg. kursu NBP z dnia 14.04.2015 r. wartość umowy wynosi 264.328.097,20 PLN netto. Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna wysokość kar umownych określonych w
umowie nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia netto generalnego wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa wchodzi w życie po uzyskaniu finansowania przez Zamawiającego (kredyt udzielany przez banki polskie z ubezpieczeniem KUKE) tj. po zawarciu umowy kredytowej i spełnieniu warunków do uruchomienia kredytu. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazana umowa spełnia kryterium znaczności. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28
lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIBEP S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17-100 | | Bielsk Podlaski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Maja | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 085 731 80 00 | | 085 730 68 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@unibep.pl | | www.unibep.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 543-02-00-365 | | 000058100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2