Trwa ładowanie...
d16yb0m
d16yb0m
espi

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację zespołu mieszkaniowego przy ulicy Czarnieckieg ...

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację zespołu mieszkaniowego przy ulicy Czarnieckiego w Poznaniu (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d16yb0m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał umowę na realizację zespołu mieszkaniowego przy ulicy Czarnieckiego w Poznaniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 lutego 2015 roku podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego pod nazwą Czarnieckiego Etap 2 przy ul. Czarnieckiego w Poznaniu. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Unidevelopment, tj. Czarnieckiego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem Umowy jest wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Czarnieckiego w dzielnicy Wilda w Poznaniu. W budynkach znajdować się będzie 188 lokali mieszkalnych o powierzchni około 8,5 tys. mkw. Termin zakończenia zobowiązań wykonawczych: I Q 2016. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za całość inwestycji wynosi około 28.100.000 zł netto. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16yb0m

Podziel się opinią

Share
d16yb0m
d16yb0m